the best restaurant dessert 11

Bases

1. Bases del concurs

1. Els aspirants que en edicions anteriors hagin obtingut alguns dels premis de les categories existents en edicions anteriors, no podran participar en una nova edició.
2. No s’admetran les receptes de cap treballador d’ Espaisucre ni de cap dels seus alumnes de la promoció vigent durant el termini de la presentació de la fitxa.
3. No s’admetran les receptes de cap dels treballadors o demostrador de les empreses patrocinadores.
4. El cost de la inscripció serà gratuït.
5. L’organització posarà a disposició dels aspirants un e-mail per a qualsevol dubte que pogués sorgir. thebestdessertofrestaurant@espaisucre.com


Preselecció:

1. Es seleccionaran 8 finalistes (màxim).
A la primera edició es lliuraran 3 premis:

- Millor pastisser de restaurant 2007. Premi que atorgarà el jurat al millor pastisser de restaurant escollit entre els vuit finalistes (premi patrocinat per CACAO BARRY).
- Millors postres de restaurant "respecte a la tradició"
- Millors postres de restaurant “creatiu”


2. Les postres presentades seran de tema absolutament lliure i no podran estar actius a la carta de cap restaurant. Pot succeir que el/la guardonat/da sigui la mateixa persona en tots els premis. En els propers anys es podria ampliar el concurs amb més categories.
3. Els participants podran presentar un màxim de 3 receptes, una de les quals optarà a la final.
4. Els participants hauran de presentar la fitxa que lliurarà prèviament l’organització degudament complimentada i mecanografiada amb la/les recepta/es dels seu/s plat/s, indicant a l’ encapçalament l’anunci de les postres.
5. La fitxa haurà d’anar acompanyada de dues fotografies nítides de cada plat amb format JPG, de l’escandall, d’una anàlisi el més detallada possible (fils conductors, connexions entre els elements, referents gustatius, arguments, filosofia, notes de cata, conclusions, etc...) i del curriculum vitae de l’aspirant amb una fotografia vigent.
6. No serà permès cap mena de canvi ni d’aspirant un cop presentada la fitxa i el curriculum vitae .
7. La data límit de presentació de les receptes serà el 15 de setembre de 2007.
8. Hi haurà tres maneres de realitzar el lliurament de la/les fitxa/es:

- Correu postal
Escola Espaisucre
Ref. the best dessert of restaurant
c/Sant Pere mes alt 72
08003 Barcelona / Spain

- Lliurament en mà
És possible lliurar en mà la fitxa a la mateixa adreça citada anteriorment de dimarts a divendres de 9 a 15 h.

- Via e-mail
thebestdessertofrestaurant@espaisucre.com
Imprescindible especificar a l’assumpte del correu electrònic: recepta The best dessert of restaurant.
9. L’organització es reservarà el dret de decidir el nombre d’aspirants mereixedors dels premis, en seleccionaran un màxim de vuit.


Concurs:

1. Els aspirants disposaran d’un màxim de quatre hores per a la realització de la prova.
2. L’organització posarà a disposició dels aspirants les matèries primes indicades en el llistat que es lliurarà als interessats.
3. Els aspirants podran aportar les matèries especials que no figurin al llistat citat anteriorment, prèvia autorització de l’organització.
4. Els aspirants podran aportar qualsevol elaboració sempre i quan la seva realització sigui inferior a 4 hores, prèvia autorització de l’organització.
5. La utilització de matèries no comestibles està totalment prohibida.
6. Els aspirants hauran de comptar amb el seu propi utillatge de mà (ganivets, batedores, motlles, mandolines, etc...). L’organització facilitarà l’equip que figura al llistat que es lliurarà als interessats.
7. Serà obligatori la utilització de la vaixella proporcionada per l’organització (plat pla blanc, plat fondo blanc, plat tipus bowl blanc). Serà possible visualitzar la vaixella mitjançant una fotografia per internet o físicament a les instal·lacions de l’Escola Espaisucre (adreça especificada en el punt 8 de la preselecció).
8. Els comissaris, reconeguts professionals del sector designats per l’organització, seran els responsables de puntuar l’ordre, l’organització i la neteja del treball. Informaran en tot moment al jurat de l’evolució dela prova i vetllaran per respectar el desenvolupament de dita prova. Abans del inici de les proves, els comissaris, acompanyats d’un o més representants del jurat, inspeccionaran el material aportat pels aspirants i retiraran els elements que no s’ajustin a les bases d’aquest reglament.


Resultat:

1. El jurat estarà format per 10 destacats professionals del sector (pastissers, cuiners i premsa especialitzada).
2. L’ordre de presentació dels concursants es realitzarà mitjançant sorteig el dia de la final. Els altres horaris i detalls concrets sobre el desenvolupament de la final, els seran informats amb suficient antelació per l’organització.
3. En cap cas, el jurat coneixerà la identitat de la persona que presentarà el plat que s’ estigui degustant. La degustació serà totalment anònima.
4. El jurat degustarà totes les postres de restaurant i les examinarà segons els criteris següents:

- Sabor
- Tècniques
- Integració dels sabors -Presentació
- Estètica
- Concepte / fil conductor (dades especificades a la fitxa presentada)
- Ordre i organització en el treball
- Neteja

5. El jurat utilitzarà decimals per tal d’evitar empats.
6. En cap cas, el jurat contemplarà l’opció de donar dos premis de la mateix categoria.
7. En cas de discrepància sobre qualsevol aspecte relacionat amb el concurs o per circumstàncies no contemplades en el present document, la decisió final serà presa de comú acord entre el jurat i l’organització, en aquest cas Espaisucre.


Altres:


1. La indumentària dels aspirants serà: Jaqueta i davantal proporcionats per l’organització i pantalons de cuina blaus.
2. Estarà totalment prohibida l’exposició de marques publicitàries a la indumentària de l’aspirant, que no siguin els patrocinadors del concurs.
3. La mera presentació de les fitxes i receptes, implica l’acceptació per part dels participants de totes i cada una de les normes establertes en el present reglament, concretament l’obligació per part dels candidats i especialment dels guanyadors de romandre a disposició de l’organització. Hauran d’assistir com convidats a les reunions de tancament i lliurament de premis
4. Tanmateix, accepten que a efectes publicitaris relacionats amb el concurs, l’organització, en tant que empresa organitzadora de la versió 2007 del concurs disposa de ple dret a la presentació, publicació i difusió de totes les receptes presentades, així com la publicació i drets d’ imatge dels participants i/o de les imatges obtingudes durant la realització de la final, sense cap dret a remuneració al seu favor.
5. Els guanyadors acceptaran els fins publicitaris i promocionals vinculats al concurs, contractualment lligats a l’organització per un període de dos (2) anys, assumint el compromís de permetre que les seves dades personals, imatges i veus, siguin difoses com constància del seu premi en els mitjans i formes que l’organització disposi, sense dret a cap compensació fora dels premis obtinguts.
6. l’organització es reserva el dret de fer publicitat amb la/les imatge/s dels participants i/o de la/les recepta/es i/o el/els plat/s presentat/s.
7. Tots els drets de totes les receptes presentades seran propietat de l’organització.
8. Els aspirants accepten el contingut del present reglament amb la seva inscripció.
9. El incompliment de qualsevol de les normes establertes en el present reglament, per part de qualsevol dels aspirants, suposarà la seva immediata desqualificació.
10. Els premis que rebran els guanyadors per la seva participació al concurs, no són substituïbles pel seu valor en efectiu, ni poden ser transferits a tercers.
11. L’organització es reserva el dret a modificar qualsevol aspecte relacionat amb el present concurs, així com cancel·lar-lo en cas que així ho exigeixin les circumstàncies.


2. Jurat

Pastissers/cuiners espanyols

- Albert Adrià, Restaurant El Bulli, Roses
- Martín Berasategui, Restaurant Martín Berasategui, Lasarte-Oria, Guipúscoa
- Paco Torreblanca, Pastisseria Totel, Elda
- Oriol Balaguer, Estudi de xocolata OB, BCN -Tokio
- Jordi Roca, Restaurant El Celler de can Roca, Girona
- Jordi Butrón, Escola-Restaurant de postres Espaisucre, BCN

Premsa
- Pau Arenos, El Periódico de Catalunya, BCN
- Toni Massanés, La Vanguardia, BCN

Pastissers/cuiners estrangers

- Philippe Bertrand, França3. Premi


Millor pastisser de restaurant 2007
(Cacao Barry)
- Una plaça (personal i intransferible) pel curs anual de postres de restaurant de l’ Escola Espaisucre promoció 2008/2009 (premi valorat en 8.000€).
- Una plaça (personal i intransferible) per realitzar un curset d’ un mes de durada en un restaurant de prestigi internacional amb totes les despeses, viatge i allotjament pagats (premi valorat en 4.000€).
- Una màquina de gelats H1 de la marca Sosa.
-Gran lot de llibres gastronòmics cedit per les editorials més importants del país.


4. Premis complementaris


Millors postres de restaurant "Creatiu"
(Patrocinador a concretar)
- Curs a la prestigiosa escola Lenôtre de París.
- Gran lot de llibres gastronòmics cedit per les editorials més importants del país.

Millors postres de restaurant "Respecte a la tradició" (Patrocinador a concretar)
- Curs a la prestigiosa escola Lenôtre de París.
- Gran lot de llibres gastronòmics cedit per les editorials més importants del país.

Premi homenatge 2007.
Cada any es lliurarà un premi homenatge a la persona que l’organització consideri important en l’evolució de la pastisseria de restaurant.5. Estructura del Concurs 1a edició

Concurs + degustació jurat + sopar lliurament premis

Concurs
La primera edició es realitzarà a les instal·lacions de l’Escola Espaisucre a Barcelona. La durada de l’esdeveniment serà d’un dia sencer (29 d’ octubre de 2007) Els aspirants al premi disposaran de 4 hores per elaborar l’elaboració (mise en place) del seu plat. Treballaran a les noves instal·lacions de l’Escola Espaisucre, controlats pels comissaris.

Degustació jurat
A l’ hora indicada per l’ organització cada aspirant realitzarà la presentació i es lliurarà un plat a cada membre del jurat acompanyat de la fitxa amb els perquès, fils conductors, referents, etc. Seguidament el jurat degustarà i puntuarà el plat. Aquesta operació es repetirà complint els horaris (Timing) establerts per l’organització: 10/15 minuts per aspirant (aprox.)

Sopar lliurament de premis
El veredicte final, el lliurament de premis, tindrà lloc durant el sopar que oferirà l’equip d’Espaisucre i es realitzarà la mateixa nit del concurs. A aquest sopar hi assistiran els convidats per l’organització:
- Participants del concurs
- Membres del jurat
- Representants de les marques col·laboradores
- Mitjans de comunicació
- Pastissers i cuiners internacionals

Durant aquest mateix acte, cada any es lliurarà un premi homenatge a la persona que l’organització consideri important per la seva contribució a la difusió i evolució de la pastisseria restaurant.